Stichting Welzijn stimuleert en versterkt de Kamper Kracht. We verbinden daarom burgers en organisaties en bevorderen daarmee de zelfredzaamheid en de zelfontplooiing van mensen.
Zo zorgen we er met u voor dat in Kampen iedereen mee kan doen.

Medewerkers

Foto  Erna Klok

Ondersteuning in mantelzorgsituaties in de wijk, in de vorm van praktische hulp, een luisterend oor of het helpen bij het zoeken van (langdurige) ondersteuning.

Mantelzorgconsulent
Foto Anne Louise Sikkema

Ondersteuning bij oud & nieuw, bewonersinitiatieven, samenwerken in de wijk en mantelzorgvragen.

Wijkwerker en mantelzorgconsulent

Voor ondersteuning en vragen rondom vluchtelingen(werk) in de wijk en voor bewonersinitiatieven en samenwerken in de wijk (tijdelijk).

 

 

 

Sociaal Cultureel Werker
Foto Jacqueline Dijkslag

Voor ondersteuning bij activiteiten en vragen over welzijn in de wijk.

Ouderenwerker

Locaties

Welzijn Kampen

Burgwal 45
8261EP Kampen