De Seniorensociëteit Kampen heeft ten doel het, in de meest ruime zin van het woord, behartigen van de belangen van de leden.

Door het met raad en daad bijstaan van leden

Door het vertegenwoordigen van leden bij instanties

Door het organiseren van bijeenkomsten met een ontspannend of informatief karakter

zoals bridgen, klaverjassen, biljarten, bingo, soos, lezingen en informatiebijeenkomsten.

Kijk voor meer informatie op:

https://www.facebook.com/societeit/

Medewerkers

Logo Hans de Knoop

Contactpersoon en secretaris:

Hans de Knoop

Voorzitter:

Herman School hw.school@home.nl

Penningmeester:

Ries van de Heuvel riesvdheuvel@ziggo.nl

Contactpersoon en secretaris

Locaties

Seniorensociëteit

Noorweg 94
8262BW Kampen