U wilt thuis blijven wonen, maar komt tot de conclusie dat u daarbij ondersteuning nodig heeft, door ziekte, handicap of leeftijd? In dat geval is het goed om contact op te nemen met de wijkverpleegkundige van Brunnepe/ Hanzewijk! De wijkverpleegkundige kan in een gesprek met u verhelderen welke ondersteuning u nodig heeft en hoe deze kan worden georganiseerd.

De zorg wordt geboden vanuit kleine, wijkgerichte teams. Een wijkteam van Icare bestaat uit (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden. Elk wijkteam kan alle vormen van verpleging en verzorging bieden, dag en nacht. Doordat de teams klein zijn, heeft u te maken met een kleine groep zorgverleners en wordt er een persoonlijke en vertrouwde zorgrelatie met u opgebouwd

Medewerkers

Foto Heleen Landewers
Wijk- en cva nazorg verpleegkundige
Rineke Breukelman
Wijk- en wondverpleegkundige
Ellen Rommens

U wilt thuis blijven wonen, maar komt tot de conclusie dat u daarbij ondersteuning nodig heeft, door ziekte, handicap of leeftijd? In dat geval is het goed om contact op te nemen met de wijkverpleegkundige van Brunnepe/ Hanzewijk! De wijkverpleegkundige kan in een gesprek met u verhelderen welke ondersteuning u nodig heeft en hoe deze kan worden georganiseerd.

De zorg wordt geboden vanuit kleine, wijkgerichte teams. Een wijkteam van Icare bestaat uit (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden. Elk wijkteam kan alle vormen van verpleging en verzorging bieden, dag en nacht. Doordat de teams klein zijn, heeft u te maken met een kleine groep zorgverleners en wordt er een persoonlijke en vertrouwde zorgrelatie met u opgebouwd

Wijk- en longverpleegkundige